frater.jpg (7109 octets)            Association  Fraternit  Saigon  -  Cholon  (Bc A)

Les Souvenirs
Les Classes
Page 1, 2, 3, 4, 5

                                                                                                                                                                                                                 
                                        

                                                          cube.gif (198 octets)cube.gif (198 octets)cube.gif (198 octets)
                                                               
            Paris-Sign, mt tri ngo ngt


 
khi mt tri ci xung lưng chng đi
nh
vt nng cui cng
ln đi vai kh
ng khiu người con gi
hy ni cng ta
b
ng tiếng ni tht th
v
nhng ni nh du dng đang sng li
gi
a chp chng hoang phế
gi
a vinh nhc tn phai
v
nhng bước chn no
lm
ướt đm hn ta
đ
ưa ta đi sut khong đường di
v
lp hc xưa, ngi trường cũ,
n
ơi năm ba đa bt đu biết yu
cng đ
ng trm ngm sut bui chiu
ngng theo khu ph
nh
h
t bi tnh rơi trn tc em
l s
i bun vương vn tm hn

khi ma h
n n cười nng qui
r
i hoa trn nhng con đường k c ngc ng
hy nhn cng ta
v
bn kia bng ni
c dng ai tr
v
chm trong s
ương đc
ti
ếng ht bay theo my
mi mi ht ca tu
i thanh xun
cn n
ơi no cho hn ta đu li
n
ếm git i n qua nhng thng ngy mi mn rơi rng ?
cn n
ơi no cho lng ta chng xung
nghe m vang t
ng k nim xưa
rt xu
ng mi đu đ trng bc mui tiu ?

khi đa hoa h
ướng dương trng v pha mt tri
nh
ư lng chng ta
m
ca ch nhau
mt giao đim no đ
h
ơn 35 năm cch bit ...
m
t ly rượu mng, mt li chc tht,
m
t nh mt tnh, mt n cười thn,
hy trao cho nhau v
i tt c n cn
nh
ng xao xuyến ca bao tm lng thn thc
khi nh
ng bn tay đưa ra ho hc
l nh
ng mnh đi xch li gn nhau
hy l
ng nghe tiếng ni nhim mu
nh
ư tiếng guc ngc
b
ước trn thm hoa thi nin thiếu

khi đm ln đn trn vng tr
i Paris rc chiếu
dng sng Seine m
n nng m rng vng tay
hy ngi gn nhau
nhn su đ
ến tn cng khe mt
đ
thy git l trng phng
trong nh
ư sương
đang ha thnh nh
ng ht kim cương
đ
ng li trn tng khong đi tn bt
hy nghe ti
ếng v nga mt m gi lc
t
nhng min tho nguyn lng đng đ v
l ti
ếng thm th theo nhp đp đam m
c
a bao tri tim bi hi rung đng
 

Paris, Sign,

mt tri ngo ngt
cn ch
nghĩa no ni hết ni lng ...

thng 09-2005, Paris, gp li bn b xưa ...

N. T Ti (promo70)

 

                                                          
                                       Sommaire                                    Prcdent                        Suivant